Telefon: 660662009
Waluta:
PLN
Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

Reklamacje i zwroty

Reklamacje w sklepie Sarafan odbywają się zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym. Znaczy to, że klienci mają prawo do złożenia reklamacji z powodu wad, które ujawniły się w ciągu 2 lat od otrzymania towaru zamówionego w Sarafanie (ale nie później niż w ciągu roku od ujawnienia się wady), jeżeli otrzymany towar ma wady lub jest niezgodny z umową. W ramach reklamacji klient ma prawo załatwienia swoje sprawy w jeden z następujących sposóbów:
- wymiana towaru na nowy;
- naprawa towaru;
- obniżenie ceny;
- odstąpienie od umowy (czyli zwrot towaru do sklepu i otrzymanie jego ceny z powrotem).

Zwracamy uwagę, że ze względu na specyfikę towarów, żądanie naprawy towaru będziemy starali się rozwiązać poprzez jego wymianę na nowy.

Reklamację złożyć można w dowolnej formie, zalecamy jednak formę pisemną, może to być e-mail. W każdym takim wypadku prosimy o wypełnienie załączonego do pobrania formularza reklamacji i przesłanie jego kopii (skanu) mailem oraz oryginału wraz z towarem. Przesłanie skanu mailem przyspiesza rozpatrywanie reklamacji, ponieważ nie musimy w sklepie czekać na towar z oryginałem zgłoszenia, aby zorientować się, o co chodzi. W zgłoszeniu reklamacyjnym nalezy opisać wadę (niezgodność) oraz zidentyfikować transakcję sprzedaży, podczas której nastąpił zakupo reklamowanego towaru. Dowodem tej transakcji nie musi być paragon, może to być np. potwierdzenie przelewu, mail z potwierdzeniem zamówienia itp.

Sklep Sarafan ma 14 dni od dnia otrzymania oryginały zgłoszenia na przekazanie klientowi decyzji co do rozpatrzenia reklamacji.

Zwroty możliwe są na zasadach dotyczących odstąpienia od umowy przy sprzedaży dokonanej poza siedzibą przedsiębiorcy (a więc np. przez internet). Więcej na informacji ten temat znajduje się tutaj.