Telefon: 660662009
Waluta:
PLN

Dane osobowe

Opublikowano:

Dane osobowe w Sarafanie

Sklep Sarafan może przetwarzać następujące dane osobowe swoich klientów:

- imię i nazwisko
- adres
- adres poczty elektronicznej (e-mail)
- numer telefonu
- numer PESEL/NIP

W zależności od wybranego sposobu zapłaty i dostawy wymagane może być podanie różnych z wymienionych wyżej informacji.

Dane osobowe klientów Sarafana wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i ewentualnej procedury reklamacyjnej (zwrotu) i przechowywane są przez czas potrzebny do tych czynności zgodnie z obowiązującym prawem. Nie są one wykorzystywane do żadnych innych operacji ani nie są przekazywane żadnym innym podmiotom poza przypadkiem realizacji zamówienia (reklamacji, zwrotu). Każdy z klientów ma prawo żądania poprawy podanych przez siebie danych oraz ich usunięcia, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustawami (np. obowiązkiem przechowywania dokumentów związanych z zawartymi transakcjami).

Dane osobowe przekazane w celu otrzymywania newslettera sklepu Sarafan przetwarzane są wyłącznie w tym celu i w żadnym wypadku nie są przekazywane innym podmiotom. Dane te mogą być poprawione lub usunięte niezwłocznie na żądanie uprawnionych osób (posiadaczy odpowiednich danych).